Úvodní stránka » O společnosti

Profil společnosti

Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o. vzniklo 10.prosince 2001 a od roku 2013 spravuje letní koupaliště Kadaň. Stoprocentním vlastníkem je Město Kadaň. Hlavním předmětem podnikání je rozvod tepelné energie na základě přidělené licence č. 320100951 dle zákona č. 458/2000 Sb. Zdrojem tepelné energie je elektrárna Tušimice II a dodavatelem na práh města je společnost ČEZ Teplárenská, a.s., která přivádí svým rozvodem horkou vodu na práh města do objektu Tepelného hospodářství Kadaň, s.r.o. umístěného na jeho okraji . Společnost Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o. je dodavatelem tepla a teplé užitkové vody pro město Kadaň, na základě čehož provozuje a spravuje cca 9 km horkovodních rozvodů, 10 km teplovodních rozvodů a 36 výměníkových stanic v katastru města. Od 29.5.2010 je společnost držitelem licence č. 111013931 na výrobu elektřiny a provozuje fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 0,027 MW umístěnou na objektu hlavního sídla společnosti. V současné době má společnost uzavřeny smlouvy o dodávkách tepla a teplé užitkové vody na různých úrovních s více jak 250 odběrateli. Větší objem dodávaného média probíhá v sekundárních rozvodech z výměníkových stanic  a menší objem v dodávce primárními rozvody do výměníkových stanic konkrétních majitelů.

Struktura společnosti

Právní forma

Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.

Sídlo

Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň, Česká republika

IČO

254 39 774

DIČ

CZ25439774

Valná hromada společnosti

rada Města Kadaň

Jednatel

Dušan Kučera

Dozorčí rada

Ing. Adam Studený - předseda dozorčí rady

Mgr. Pavel Neprášek - člen dozorčí rady

PaedDr. Jiří Kulhánek - člen dozorčí rady

Mgr. Jan Losenický - člen dozorčí rady

Petr Vavřena - člen dozorčí rady


Dispečink

tel.           +420 474 316444
mobil       +420 777 226902

Nonstop provoz 24 hodin

Kontakt

Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.
Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
+420474316444
+420777226902

Provozní doba

Pondělí až pátek

7.00 hodin - 15.00 hodin