Úvodní stránka » Upozornění » Upozornění na úhradu nákladů za teplo - příspěvek

Upozornění na možnost žádat o příspěvek na úhradu nákladů za teplo

Upozorňujeme naše odběratele na možnost žádat příspěvek na úhradu nákladů za teplo v bytových domech a rodinných domech.

Dne 31. 8. 2022 vešlo v platnost nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo. Na základě tohoto nařízení můžou ti odběratelé, kteří mají rodinný dům, nebo dům s byty užívanými k bydlení, žádat o příspěvek na teplo ve výši 4 500 Kč na jedno odběrné místo zákazníka v domácnosti v rodinném domě a na jeden byt v domě s byty užívanými k bydlení (nařízení vlády č. 263/2022 Sb., příloha č. 1, odst. C).

Žádost musí být zaslána na formuláři, který je uveden v příloze č. 3 zmíněného uvedeného nařízení vlády, a zároveň je přílohou k tomuto upozornění.

Tato žádost musí být zaslána dodavateli tepla, tj. Tepelnému hospodářství Kadaň, s. r. o. nejpozději do 30. listopadu 2022. Oprávněný odběratel/žadatel může vyplněnou žádost zaslat jedním z níže uvedených způsobů:

prostřednictvím datové schránky : krd6uuf

v listinné podobě na adresu dodavatele – držitele licence: Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o., Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň.

Za pravdivost, správnost a úplnost údajů ručí odběratel – žadatel.

V případě jakýchkoliv dotazů k žádosti na teplo kontaktujte p. Radka Vašíčka, tel. 777 226 904.


Dispečink

tel.           +420 474 316444
mobil       +420 777 226902

Nonstop provoz 24 hodin

Kontakt

Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.
Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
+420474316444
+420777226902

Provozní doba

Pondělí až pátek

7.00 hodin - 15.00 hodin