Úvodní stránka » Upozornění

Upozornění

Dodávka tepla v ústředním topení 2023

V sobotu dne 20.5.2023 bude provedeno odstavení tepla v ústředním topení. Otopné období končí dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vždy k 31.5. daného roku. S ohledem na výhled teplot v nadcházejícím období bylo dohodnuto s dodavateli tepelné energie v okrese Chomutov odstavení tepla v ústředním topení již tuto sobotu. Zahájení dodávek tepla se odvíjí od průměrných denních teplot venkovního vzduchu a prognózy počasí podle ČHMÚ, nejdříve však 1.9. daného roku. Dodavatelé tepla zpravidla začínají s dodávkami tepla, jestliže dva po sobě jdoucí dny klesne průměrná denní teplota pod 13 stupňů Celsia a není očekáván další den vzestup teplot. 

19. 5. 2023 | Rubrika: Upozornění

Zákal a snížený tlak na teplé vodě od 2.2.2023

Z důvodu havárie na přívodním potrubí studené vody ( firma SČVK ) může  docházet v Kadani na různých místech k problémům s tlakem a zákalem teplé vody dodávané naší společností. Jsme v kontaktu s naším dodavatelem studené vody firmou SČVK ( tuto vodu následně technologicky upravujeme na vodu teplou ), který pracuje na odstranění vzniklých potíží. Hned jak bude dodávka standardně obnovena, provedeme výměnu rukávcových filtrů a odkalení. Další informace viz. kontakty na dispečink TH Kadaň. Děkujeme za pochopení.

6. 2. 2023 | Rubrika: Upozornění

Mimořádná odstávka primárního rozvodu 26.11.2022

Z důvodu havárie na primárním rozvodu CZT v ulici Na Podlesí, bude dne 26.11.2022 od 8.00 do 17.00 hodin probíhat odstranění závady. Dojde k uzavření části primárního rozvodu. Bude odstavena výměníková stanice VS D1 ( ulice Na Podlesí ). Další informace viz. kontakty na dispečink TH Kadaň. Děkujeme za pochopení.

25. 11. 2022 | Rubrika: Upozornění

Příspěvek na teplo - Zrušení platnosti nařízení vlády č. 263/202

Vláda ČR na svém jednání dne 5. října 2022 zrušila platnost nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo, tj. druhou etapu „úsporného tarifu“ s předpokladem zohlednění na období roku 2023. Sbírka zákonů č. 299/2022.

Z uvedeného důvodu je ukončen příjem formulářů s žádostí o příspěvek na teplo.

11. 10. 2022 | Rubrika: Upozornění

Upozornění na úhradu nákladů za teplo - příspěvek

Upozorňujeme naše odběratele na možnost žádat příspěvek na úhradu nákladů za teplo v bytových domech a rodinných domech.

Dne 31. 8. 2022 vešlo v platnost nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo. Na základě tohoto nařízení můžou ti odběratelé, kteří mají rodinný dům, nebo dům s byty užívanými k bydlení, žádat o příspěvek na teplo ve výši 4 500 Kč na jedno odběrné místo zákazníka v domácnosti v rodinném domě a na jeden byt v domě s byty užívanými k bydlení (nařízení vlády č. 263/2022 Sb., příloha č. 1, odst. C).

Žádost musí být zaslána na formuláři, který je uveden v příloze č. 3 zmíněného uvedeného nařízení vlády, a zároveň je přílohou k tomuto upozornění.

Tato žádost musí být zaslána dodavateli tepla, tj. Tepelnému hospodářství Kadaň, s. r. o. nejpozději do 30. listopadu 2022. Oprávněný odběratel/žadatel může vyplněnou žádost zaslat jedním z níže uvedených způsobů:

prostřednictvím datové schránky: krd6uuf

v listinné podobě na adresu dodavatele – držitele licence: Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o., Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň

Za pravdivost, správnost a úplnost údajů ručí odběratel – žadatel.

V případě jakýchkoliv dotazů k žádosti na teplo kontaktujte p. Radka Vašíčka, tel. 777 226 904.

13. 9. 2022 | Rubrika: Upozornění


Dispečink

tel.           +420 474 316444
mobil       +420 777 226902

Nonstop provoz 24 hodin

Kontakt

Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.
Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
+420474316444
+420777226902

Provozní doba

Pondělí až pátek

7.00 hodin - 15.00 hodin